เศรษฐกิจถดถอยภาวะเศรษฐกิจถดถอยคืออะไร น่ากลัวแค่ไหน

เศรษฐกิจถดถอยภาวะเศรษฐกิจถดถอยคืออะไร น่ากลัวแค่ไหนตอนที่ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาดผู้เ****วชาญหลายคนเชื่อว่าหลายประเทศรวมทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษค่ะแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยคืออะไรแล้วจะมีผลกับคุณยังไงประเทศที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆนะคะมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ในประเทศหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม