เศรษฐกิจออนไลน์KTB รุกแจ้งเตือน กลโกงหลอกผ่านออนไลน์ ลูกค้า ‘เป๋าตัง’ 40ล้านคน

เศรษฐกิจออนไลน์หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ปรับขึ้นดอกเบี้ย0.25% เศรษฐกิจพอเพียงติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 จาก 0.50% ไปสู่ 1.25% โดยการประชุมครั้งล่าสุดวันที่ 30พ.ย. 2565 ธนาคารพาณิชย์ เริ่มมีการขยับดอกเบี้ยตาม โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่