ปัจจัยเสี่ยง อีก 10 ปี “สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน” ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกอันดับหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง รายงานความเสี่ยงโลก ปี 2022 จัดทำโดยสภาธุรกิจโลก (WEF) [The Global Risks Report 2022] สาระสำคัญโดยสรุปชี้ว่า ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังการหดตัวถึง 3.1% ในปี 2020 นั้นเกิดขึ้นหลายอย่าง