เศรษฐกิจออนไลน์KTB รุกแจ้งเตือน กลโกงหลอกผ่านออนไลน์ ลูกค้า ‘เป๋าตัง’ 40ล้านคน

เศรษฐกิจออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง  ฐานเศรษฐกิจ  ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์  เศรษฐกิจคือ  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจออนไลน์หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ปรับขึ้นดอกเบี้ย0.25% เศรษฐกิจพอเพียงติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 จาก 0.50% ไปสู่ 1.25% โดยการประชุมครั้งล่าสุดวันที่ 30พ.ย. 2565 ธนาคารพาณิชย์ เริ่มมีการขยับดอกเบี้ยตาม โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ ที่ปัจจุบันมีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว 4 แบงก์ นำร่องโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ตามมาด้วยธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ซึ่งปรับขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้

2 แบงค์รัฐ แจ้งเตือน อย่าหลงเชื่อกดลิงก์ปล่อยกู้เงิน

ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ภายใต้การขึ้นดอกเบี้ยของกนง. ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ธนาคารได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าทุกกลุ่ม ดังนั้นจึงพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน ธนาคารจึงมีการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถปรับตัวได้อย่างไม่สะดุด

กรุงไทยเปิดตัว Krungthai Connext แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกผ่าน LINE ฟรี!

เศรษฐกิจคือ

โดยครั้งนี้ธนาคารได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี(MLR) เศรษฐกิจคือและประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น 0.25% มาอยู่ที่ 5.75% และ 6.32% ขณะที่เงินกู้รายย่อยธนาคารปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.15% มาอยู่ที่ 6.37% ต่ำกว่าดอกเบี้ยกนง. พร้อมกันนี้ ธนาคารได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุดที่ 0.50% โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9ธ.ค.เป็นต้นไป“ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับขึ้น แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร จะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้อย่างไม่สะดุด และให้กระทบต่อลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมา จึงปรับขึ้นดอกเบี้ยรายย่อยต่ำกว่าตลาด”

กรุงไทย NEXT” เปิด7ฟีเจอร์ใหม่ รุกหนักโมบายแบงกิ้ง | Money2Know | LINE TODAY

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงนามร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ โดยการแจ้งเตือนภัย จากการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน ดังนั้นคาดหวังว่า จะช่วยลดภัยทางการเงิน ภัยไซเบอร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระยะข้างหน้าได้ เพราะการแจ้งเตือนประชาชนผ่านเป๋าตัง ถือว่าครอบคลุมคนไทยกว่าครึ่งของประเทศที่ใช้ดิจิทัล เพื่อลดความสูญเสีย และลดการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพผ่านออนไลน์ได้

กรุงไทยเปิดตัว Krungthai Connext บริการแจ้งความเคลื่อนไหวบัญชีผ่านทาง LINE  • Thumbsup

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยมีเจตนารมณ์ที่จะนำเสนอและเสริมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการหลอกลวงข้อมูลทางสื่อออนไลน์ โดยมีการบูรณาการการสร้างการตระหนักรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

กรุงไทย”จัดพอร์ตลงทุนส่งท้ายปีขายหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดอายุ 3 ปีดีเดย์ 1-2  ธ.ค.นี้ - สำนักข่าวไทย อสมท

ข่าวเศรษฐกิจภาษาอังกฤษ

โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดปัญหา ที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย โดยในครั้งนี้เราได้พัฒนาการแจ้งเตือนข่าวผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Anti Fake News Center Thailand :AFNC) ที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเผยแพร่เป็นการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกหลวงฉ้อโกงทางการเงินหรืออาชญากรรมข่าวเศรษฐกิจภาษาอังกฤษทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางออนไลน์และข่าวปลอมต่างๆอย่างเสมอ เพื่อลดการสูญเสียและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับภาคประชาชนในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนกลไกลต่างๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคง ความปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สิน สังคม และความยั่งยื่นต่อไปในอนาคต โดยในการดำเนินการในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยจะไม่หยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาแอปพลิชั่นเป๋าตังนี้ต่อไปเศรษฐกิจออนไลน์

ขอบเครดิต https://www.bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ