เศรษฐกิจต่างประเทศธปท.เผยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็นปัจจัยเสี่ยง หวังท่องเที่ยวดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจต่างประเทศ  แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก  ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  เศรษฐกิจโลก 2565  เศรษฐกิจโลก 2022  ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกา   ปัญหาเศรษฐกิจโลก   ข่าวเศรษฐกิจโลก 2565  ข่าว เศรษฐกิจ ต่างประเทศ ยุโรป  เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  ข่าวเศษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ   แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

 

 

 

เศรษฐกิจต่างประเทศ  ธปท.ระบุเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า จับตาการเปิดประเทศของจีนและการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ค่าจ้าง และราคาสินค้า อาจจะกดดันเงินเฟ้อปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว หวังการท่องเที่ยวจะกลับมาดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงธันวาคม เพิ่มขึ้นเป็น 10.6 ล้านคน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนฟื้นตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยว การบริโภคดีขึ้นนางชญาวดี ชัยอนันต์ แนวโน้ม เศรษฐกิจโลกโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  เปิดเผยว่า เศรษฐกกิจไทยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจต่างประเทศ 

แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

ซึ่งได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายนยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยมีแรงส่งจากภาคบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นหลังผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวในเดือนก่อนหมดลงข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับลดลงเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญข่าวเศษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลก 2565 สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อนรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหลายสัญชาติ โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ เป็นผลต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมในภาคบริการ

เศรษฐกิจต่างประเทศ 

เศรษฐกิจโลก 2565

โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นต่อเนื่องเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวดเศรษฐกิจโลก 2022 โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนปรับเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนก่อนคลี่คลายลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนยังคงทยอยปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวมการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางตามการเบิกจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษา

เศรษฐกิจโลก 2022

ซึ่งได้เร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวตามการเบิกจ่ายของโครงการด้านสาธารณูปโภค เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อนใน หลายหมวดตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอลงข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกา โดยเฉพาะหมวดโลหะและสินค้าเกษตร รวมถึงหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับในเดือนนี้ยังมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันต่อเนื่องจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เช่น หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน และหมวดอิเล็กทรอนิกส์การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดปิโตรเลียมที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นต่อเนื่องจากเดือนก่อน และหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ลดลงตามการชะลอตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ข่าว เศรษฐกิจ ต่างประเทศ ยุโรปการผลิตบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เช่น หมวดเคมีภัณฑ์ และหมวดยานยนต์เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน

เศรษฐกิจต่างประเทศ 

ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกา

โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนหมวดก่อสร้างทรงตัวแนวโน้มเศรษฐกิจโลก  โดยยอดขายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงเล็กน้อย มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาผลิตปิโตรเลียมหลังการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจโลก การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงตามการนำเข้าโทรศัพท์มือถือที่เร่งไปแล้วในช่วงก่อนหน้าด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสด จากราคาผักที่ลดลงตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามราคาอาหารสำเร็จรูปข่าวเศรษฐกิจโลก 2565 อุปกรณ์ซักล้างทำความสะอาด และของใช้ส่วนตัว ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นบวกต่อเนื่อง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงตามมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เฉลี่ยแข็งค่าขึ้น ตามการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลง ประกอบกับตลาดมีมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจต่างประเทศ 

 

 

เครดิต mgronline.com

 

ข่าวแนะนำ