เงินเยียวยาเกษตรกร “เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66” ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 9 กว่า 150 ล้าน

เงินเยียวยาเกษตรกร      เช็คเงินเกษตรกร      เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน      เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com        www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip      เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65     ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน 

 

เงินเยียวยาเกษตรกรเช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66″ หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เช็คเงินเกษตรกร หรือ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 18,700.13 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยโอนเงินงวดที่ 1-8 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้ว จำนวน 2.53 ล้านครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 7,254.99 ล้านบาท

เช็คเงินเกษตรกร

ล่าสุด เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 9 เข้าแล้ว โดย นายกษาปณ์ เงินรวง เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 3 ธันวาคมถึง 9 ธันวาคม 2565 ธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (งวดที่ 9 และงวดที่ 1 – 8 เพิ่มเติม) เข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวนกว่า 48,336 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 150.35 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

ซึ่งการประกันรายได้นี้ เป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาล เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  สำหรับค่าช่วยไถหว่านหรือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท กำหนดไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง โอนเงินประกันรายได้ข้าว ล่าสุด ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินประกันรายได้ งวดที่ 1 – 8 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้วจำนวน 2.53 ล้านครัวเรือน เป็นจำนวนเงินกว่า 7.2 พันล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 3 ธันวาคมถึง 9 ธันวาคม 2565 ธ.ก.ส.

 เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com 

จะโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 9 และงวดที่ 1 – 8 เพิ่มเติม www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip เข้าบัญชีเกษตรกรเมื่อวานนี้ จำนวนกว่า 4.8 หมื่นกว่าครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 กับกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชยจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งนี้ บางพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทาง ธกส. ประจำจังหวัด นัดเกษตรกรโอนเงินประกันรายได้ข้าว ขยายเวลาไปจนถึงสิ้นปี 2565

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

เงินเยียวยาเกษตรกร กรณีพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติ เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 แบ่งเป็น ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,048 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่เสียหายจริง และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว ภาพรวมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ มีจำนวน 65 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 5,595,011.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,683,924.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 92,843.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 668,250 ราย ให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว 30 จังหวัด ด้วยงบประมาณท้องถิ่น อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ แม่ฮ่องสอน ส่วนจังหวัดอื่น ๆ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการ

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 และ ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com “เงินเยียวยาเกษตรกร” กรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นกดค้นหา รายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับจะปรากฏขึ้น  สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง  หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบ ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ) แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินทางที่ช่องทางนี้ กรณีสมัครแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAAC Family หากได้รับเงินแล้ว จะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. แจ้งสถานการณ์จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี เงินเยียวยาเกษตรกร

 

 

ขอบคุณเครดิต bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ