เงินเยียวยาเกษตรกรนายกฯสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร-ดูแลคนว่างงาน

เงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน 

 

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับทราบรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงาน ว่าใน ไตรมาสที่3/65(ก.ค.-ก.ย.65)เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ทั่วประเทศมีการการจ้างงานรวม 39.6 ล้านคน

เงินเยียวยาเกษตรกร 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การว่างงานก็ปรับตัวดีขึ้น มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.9 แสนคนเช็คเงินเกษตรกร คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.23อย่างไรก็ตาม แม้การจ้างงานทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรซึ่งครอบคลุมภาคการผลิตและบริการจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจและแนวโน้มแรงงงานมีรายได้ดีขึ้นตามการมีงานทำ

เช็คเงินเกษตรกร

แต่ก็มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่อไปคือเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน การเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมเสียหายให้ครบถ้วนทุกจังหวัดโดยเร็ว จากปัจจุบันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และขณะนี้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 30 จังหวัด

เงินเยียวยาเกษตรกร 

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

จากทั้งหมด 65 จังหวัดนายกรัฐมนตรี ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเยียวยาผลกระทบจากอุทกภัยตามที่กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comให้มีเงินอีกส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการไปแล้วอย่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวที่มีส่วนช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

และเงินส่วนต่างของราคาข้าว ที่ท่านนายกฯ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantipกำชับในส่วนนี้ก็เนื่องด้วยห่วงใยกลุ่มผู้ที่มีความยากจนที่มีความสามารถในการรองรับภัยพิบัติน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ” น.ส.ไตรศุลี กล่าวน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการเพื่อดูแลกลุ่มผู้ว่างงาน โดยให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เงินเยียวยาเกษตรกร 

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะดึงผู้ว่างงานเข้ามาอบรมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว ที่ขณะนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความต้องการแรงงานสูง เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวได้ขยายตัวตามการกลับมาของนักท่องเที่ยว โดยในไตรมาสที่3/65 ในภาคโรงแรมและภัตตาคาร ที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน  และจากผลสำรวจของสมาคมโรงแรมไทยเดือนก.ย. 65 พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้อยละ 77 ยังขาดแคลนแรงงาน เงินเยียวยาเกษตรกร 

 

 

เครดิต  dailynews.co.th

 

ข่าวแนะนำ