“สรรพากร” เตรียมตัดลดรายการลดหย่อนภาษี และเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษี หลังรายได้จัดเก็บไม่ทันรายจ่ายที่เกิดขึ้น!!!

กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์

สรรพากร นาย ลวรณ แสงสนิท ได้มีการออกมาระบุว่า กรมฯได้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดรายการลดหย่อนและยกเว้นทางภาษีในนบางรายการ และเนื่องจากได้มีการใช้มาอย่างยาวนาน

“เห็นด้วยที่จำเป็นจะต้องทบทวน เพราะค่าลดหย่อนหรือยกเว้นทางภาษีในบางเรื่อง เป็นการให้สิทธิประโยชน์มาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น ควรมาทบทวน” และกรมสรรพากรถือเป็นกรดจัดการภาษีที่ได้มีการนำส่งรายได้ให้รัฐบาลราวๆ 70% ของรายได้สุทธิ  และคาดเดาว่าในปี 2565 ที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 30 กันยาน 2565 ที่ผ่านมานั้น สรรพากรออนไลน์   น่าจะมีเกณฑ์เกินกว่าเป้าหมายราวๆ 2.6 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า จะมีผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจะมีทีท่าเกินกว่าเป้าหมาย แต่อาจจะเป็นเพราะเราตั้งเป้าหมายต่ำ

สรรพากรออนไลน์

และไก้มีการปรับโครงสร้างของภาษีมีความจำเป็นอย่างมาก นั่นเพราะที่ผ่านมานั้นรายได้ของรัฐบาลนั้นโตไม่ทันรายจ่าย ทั้งนี้ สรรพากร ยื่นภาษี ที่ผ่านมาการปฏิรูประบบภาษีของประเทศ ทำเป็นเรื่องๆ แต่เราจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงทั้งโครงสร้างภาษีให้เป็นสากลและรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลัง ได้จัดมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปภาษีโดยมีรมว.คลัง เป็นประธาน โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบีได้เข้ามาช่วยและได้ให้คำปรึกษา เพื่อให้โครงสร้างภาษีของไทยเป็นสากล

“และในช่วงที่ผ่านมานั้นรายได้ของรัฐบาล ขยายตัวไม่ทันกับรายจ่าย ทำให้รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลมาอย่างยาวนาน เราจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างภาษเพื่อให้เรามีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย”

สรรพากร ยื่นภาษี

 

สรรพากร ยื่นภาษี

และทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ศึกษาพบว่า สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลสุทธิต่อ GPD ยังคงลดลงต่อเนื่องจาก14.64 %ในปีงบประมาณ 2564 และคาดเดาว่าจะลดลงเหลือ 13.31%ในปีงบประมาณ 2569 ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปภาษีข้อมูลจากสำนักงบประมาณ พบว่า นับตั้งแต่ปี 2542 หรือหลังวิกฤติต้มยำกุ้งมาได้สองปี และรัฐบาลไทยตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์  จนถึงล่าสุดปีงบประมาณ 2566 ที่ตั้งงบประมาณแบบขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท คิดเป็น 22% ของงบประมาณรายจ่าย

กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์ 

และเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง 2565 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอยู่ในระดับที่สูงชนเพดานที่รัฐบาลจะสามารถกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลได้ตามกฎหมาย เช็คสรรพากร  โดยปีงบประมาณ2563 รัฐบาลกู้ชดเชย 6.83 แสนล้านบาท คิดเป็น 21.3% ของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น เกือบชนเพดานการกู้ชดเชยตามกฎหมาย สรรพากร Call Center

สรรพากร Call Center

แล้วในปีของงบประมาณ 2564 รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 6.08 แสนล้านบาท คิดเป็น 18.8% ของงบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าเพดานสูงสุดที่สามารถกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 1.27 แสนล้านบาท และปี 2565 รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 7 แสนล้านบาท คิดเป็น 22.6 % ของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น โดย สรรพากร โทร เป็นการกู้เต็มเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเท่าที่กฎหมายจะให้ได้

สรรพากรออนไลน์

และปี 2565 รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 7 แสนล้านบาท คิดเป็น 22.6 % ของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น โดย สรรพากร โทร เป็นการกู้เต็มเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเท่าที่กฎหมายจะให้ได้

และได้มีการกู้เงิน เช็คสรรพากร เพื่อมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปี ตามพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ กำหนดให้รัฐบาลสามารถกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีต้องไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นๆ กับอีก 80 %   วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2564 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินกู้ในปีงบประมาณนั้นๆของ สรรพากร

เครดิต bangkokbiznews.com