คาดการณ์เศรษฐกิจไทย

คาดการณ์เศรษฐกิจ  คาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2565  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 เศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด  แ0นวโน้ม เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจปัจจุบัน  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน     แนวโน้ม เศรษฐกิจไทย  

คาดการณ์เศรษฐกิจ‘อนุสรณ์ ธรรมใจ’ วิเคราะห์พลวัตเศรษฐกิจไทย 2566 ภายใต้รัฐบาลใหม่และระเบียบโลกใหม่ พร้อมการคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 25 ธ.ค. 2565 รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ นักเศรษฐศาสตร์ และกรรมการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจคาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2565สาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนกล่าวถึง การคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ การเมืองไทยในปี 2566 นี้เป็นคาดการณ์จากพลวัตทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วยเทคนิคการสร้างภาพอนาคตเป็นฉากทัศน์ของอนาคตที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น (Projected Future)แนวโน้ม เศรษฐกิจไทย   อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นได้ (Probable Future) อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Future)เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป อนาคตที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น (Plausible Future) ประกอบการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจจากการตั้งสมมติฐานที่เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2566 พร้อมแนวทางรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตโลกต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย - NECTEC : National Electronics and Computer Technology Center

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565

สังเคราะห์ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มปัญญาชน ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ผู้นำแรงงาน และสื่อมวลชน สามารถคาดการณ์เศรษฐกิจและการเมืองไทยออกเป็นกรณีต่างๆต่อไปนี้ กรณีฉากทัศน์พื้นฐาน (Baseline) ในการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2566 หรือ อนาคตที่คาดหมายจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 พ.ศ. 2566 จะอยู่ที่ 3.0-3.7% อัตราเงินเฟ้อ 3-4% อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.50-3% คาดการณ์ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 32.50-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในปีหน้า อัตราการขยายตัวของการบริโภค 4-5% โดยทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมีผลต่อภาคการบริโภคและรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยเริ่มฟื้นตัว สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีปรับบลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดเมื่อปี 2563

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 2565-2566 (กราฟิก มติชน)

เศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

อัตราขยายตัวของการลงทุน 3.5-4% โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตฟื้นตัวในหลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติม อาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในหลายธุรกิจอุตสาหกรรมและกิจการท่องเที่ยว อัตราการขยายตัวของการส่งออก 2-5%เศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าบางประเทศ อัตราการขยายตัวของการนำเข้า 12-14% ขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของการลงทุนภายในประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 11-16 พันล้านดอลลาร์ และดุลการค้าเกินดุล 6.4-11.2 พันล้านดอลลาร์

KTB คาดศก.ไทยปีนี้โต 3.2% ก่อนขยายตัว 4.2% ปี66 แนะจับตาความท้าทายในอนาคต : อินโฟเควสท์

แ0นวโน้ม เศรษฐกิจไทย

เป็นผลจากการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องแม้นมีอัตราที่ชะลอลงจากปี 2565 แต่ราคาพลังงานนำเข้าลดลงอย่างมีนัยยสำคัญทำให้ลดการขาดดุลการค้าประกอบกับมีรายได้จากภาคท่องเที่ยวของต่างชาติและกระแสเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติ รายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศน่าจะแตะระดับ 9.5 แสนล้านบาทถึง 1 ล้านล้านบาทในปี 66 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณแ0นวโน้ม เศรษฐกิจไทย 18.5-20 ล้านคน ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศจะมีรายได้ประมาณ 7-8 แสนล้านบาท รวมรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกิจการต่อเนื่องน่าจะอยู่ระดับ 1.55-1.8 ล้านล้านในปี 2566

EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 65 โต 3 % และขยายตัวได้ 3.7% ในปี 66

เศรษฐกิจปัจจุบัน

คาดการณ์ว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่ยังคงห่างไกลจุดสูงสุดของภาคการท่องเที่ยวไทยที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมเกือบ 40 ล้านคนในหนึ่งปีและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างชาติเกือบ 2 ล้านล้านบาท กรณีอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นได้ (Probable Future) มองว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจจะขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจปัจจุบัน 4% ก็เป็นไปได้ หากภาคการลงทุน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่ำกว่าที่คาดการณ์โดยอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสูงกว่า 2.7% จีดีพีของสหรัฐอเมริกาขยายตัวได้มากกว่า 1.1% อัตราการขยายตัวของจีนสูงกว่า 6.5%

แนวโน้มสภาพคล่อง ปี 2566 กับหลากปัจจัยกระทบ - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565

ญี่ปุ่นสูงกว่า 1.6% ปริมาณการค้าโลกเติบโตมากกว่า 2.5% สงครามยูเครนรัสเซียยุติลงด้วยการเจรจา การแพร่ระบาดโควิด19 ในจีนไม่รุนแรงและไม่มีการล็อกดาวน์ขนาดใหญ่ และทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศ ขณะที่ปัจจัยทางการเมืองเป็นบวก ได้รัฐบาลผสมที่มีเสถียรภาพ มีทีมเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถ มีการผลิตนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิผลและสนองตอบต่อพลวัตของปัจจัยภายในภายนอกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ำกว่า 3% ก็เป็นไปได้ แต่ไม่น่าจะมีอัตราการขยายต่ำกว่า 2.5% (โปรดดูตัวเลขในตารางแนบประกอบ) หากปัจจัยและตัวแปรทั้งภายในและภายนอกไม่ได้ดีอย่างที่คาดการณ์ไว้แต่ไม่นอกเหนือความคาดหมายมากเกินไปคาดการณ์เศรษฐกิจ

ขอบคุณเครดิต https://prachatai.com

ข่าวนำแนะ